Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Przypadek to imię Ducha Świętego, a zbieg okoliczności to jego nazwisko”

Na spotkaniu w Ostródzie gościliśmy ks. Karola Krukowskiego, który w swoim wystąpieniu o owocach Ducha Świętego, podzielił się świadectwem działania Ducha Świętego w jego pracy duszpasterskiej, działając i tworząc jednocześnie grupy charyzmatyczne. Stwierdził między innymi, że dla człowieka wierzącego nie ma zjawiska zwanego przypadkiem:” przypadek to imię Ducha Świętego a zbieg okoliczności to jego nazwisko”. Uważa, że  my  katolicy nie znamy dobrze Ducha Świętego, ale kiedy już pozwolimy mu działać nasze życie nabiera nowego znaczenia.