Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Pytania o wolność

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są zaproszeniem do wdzięczności i radosnego świętowania, a także refleksji nad tym, że odzyskana wolność jest dla nas zadaniem.Czym jest wolność i jak bardzo jej potrzebujemy? Nad tym zastanawiali się uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Katolicka w Olsztynie i eksperci podczas spotkania zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia! Telewizja Kopernik dziękujemy!