Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relacja ze spotkań na żywo „Młodzież pyta???”

Live „Młodzież pyta???” został stworzony, aby przybliżyć temat najnowszej Encykliki Papieża Franciszka „Fratelli Tutti”. Region Olsztyńsko-Białostocki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  w Olsztynie oraz Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży rozpoczęło dzieło, które miało młodzieży ukazać, że Encyklika nie musi być trudna w odbiorze i jest stworzona dla każdego.

Live odbyły się dwa razy: 10 i 17 marca. Naszymi gośćmi byli ks. Radosław Czerwiński, a także dr Krzysztof Guzek. Podczas pierwszego spotkania skupiliśmy się na ogólnym zarysie Encykliki, staraliśmy się przybliżyć jej genezę, moment, kiedy powstała. Podczas tego spotkania przybliżyliśmy również temat braterstwa, a także indywidualizmu.

Podczas drugiego spotkania staraliśmy się pogłębić bardziej Encyklikę, znaleźć główne problemy jakie przedstawił w niej Papież Franciszek. Skupiliśmy się na dobru wspólnym, młodzież chciała poznać jak ono powstaje. Usłyszeliśmy o dużo gorszym wirusie aniżeli Covid-19 – obojętnego egoizmu.

Cieszymy się również z pytań zadawanych przez naszych oglądających.

Idąc za zachętą Papieża Franciszka budujmy lepszy świat oparty o braterstwo i przyjaźń.