Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Skupienie pod płaszczem Matki Pokoju

Pod płaszczem Matki Pokoju członkowie Oddziału Okręgowego w Olsztynie przeżywali swoje Dni Skupienia, które odbyły się w dniach 18-19 listopada w Stoczku Klasztornym. Duchowym ćwiczeniom przewodził ks. Paweł Grzesiak z Olsztyna.

Rozpoczęły się one wezwaniem asystencji Ducha Świętego powierzając Mu całe Dni Skupienia. Zebranych przywitał ks. Wojciech Sokołowski MIC, kustosz sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym. Uczestnicy oddali się pod opiekę Matki Bożej rozważając tajemnice radosne różańca świętego.

Rekolekcjonista podczas I konferencji skupił się na temacie dialogu z Bogiem. Odniósł się do naszego życia w świetle relacji z Bogiem. Pokazał jak Pan Bóg działa w naszym życiu i jak wierzący może odpowiadać na Bożą miłość.

Po przerwie obiadowej i koronce do Bożego miłosierdzia, uczestnicy obejrzeli film pt. „Chata”. Był od punktem wyjścia do pracy w grupach, dzięki której zebrani mogli podzielić się swoimi wrażeniami po filmie, ale także wyciągnąć z niego najwartościowsze fragmenty. Owocem pracy w grupach była II konferencja ks. Pawła, w czasie której uświadomił zebranych, iż każdy ma jakiś obraz Boga. Często nie jest to obraz pozytywny lub właściwy. Jednak żaden obraz Boga w wyobraźni człowieka nie będzie idealny bez możliwości spotkania z Bogiem żywym, dlatego na koniec dnia adorowaliśmy Boga w Najświętszym Sakramencie i Jemu oddaliśmy nasze życie.

Drugi dzień rozpoczęła jutrznia oraz wprowadzenie do liturgii niedzielnej, abyśmy dobrze przygotowani mogli uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Szczególnym momentem tego poranka było dziękczynienie za peregrynację obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, która odbyła się w tym roku w rodzinach Oddziału Okręgowego w Olsztynie. wspólnym śpiewem i modlitwą dziękowaliśmy za obecność Matki Bożej w swoim wizerunku w naszych domach. W czasie tego nabożeństwa każdy członek złożył Matce Niepokalanej jako wotum dziękczynne białą różę. Podczas tego intymnego spotkania przez obrazem Maryi mógł po raz kolejny zawierzyć Jej swoje życie. Reprezentanci Oddziałów otrzymali pamiątki, które w formie dyplomów zawisną w siedzibach Oddziałów przypominając o peregrynacji. Po nabożeństwie spotkaliśmy się w księdzem kustoszem sanktuarium, który wygłosił konferencję o obecność Matki Bożej w życiu chrześcijanina. Następnie sprawował Mszę świętą, w czasie której szczególnie modliliśmy się w intencji członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na koniec każdy uczestnik Dni Skupienia otrzymał kalendarz stoczkowski na przyszły rok.