Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Śp. ks. abp senior Wojciech Ziemba – był z nami przez lata posługi kapłańskiej i biskupiej

Wspólnota Oddziału Okręgowego Białostocko-Olsztyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z żalem i paschalną nadzieją żegna śp. ks. abp. seniora archidiecezji warmińskiej Wojciecha Ziembę.
Śp. ks. abp Wojciech Ziemba interesował się działalnością Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i osobiście uczestniczył w wielu przejawach tej działalności na wszystkich etapach posługi kapłańskiej i biskupiej. Nawiązanie bliskich relacji ze Stowarzyszeniem nastąpiło już od chwili, gdy śp. ks. abp Wojciech Ziemba jako wikariusz rozpoczął posługę kapłańską w parafii Św. Katarzyny w Kętrzynie. Kolejne lata stale te relacje rozwijały i pogłębiały – w czasie, gdy od roku 1982 pełnił posługę biskupa pomocniczego w diecezji warmińskiej, następnie od 1992 roku, gdy pełnił posługę pierwszego biskupa ełckiego.
Śp. ks. abp Wojciech Ziemba nadal był z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, gdy w 2000 roku otrzymał nominację od papieża Jana Pawła II na arcybiskupa metropolitę białostockiego, następnie w 2006 roku, gdy papież Benedykt XVI mianował śp. ks. abp. Wojciecha Ziembę arcybiskupem metropolitą warmińskim. Zawsze z ogromną życzliwością odnosił się do naszych inicjatyw, wspierał nas swoimi radami, udzielając pasterskiego błogosławieństwa. Można powiedzieć, że swoją osobą i posługą łączył naszą wspólnotę, zanim zostaliśmy strukturą regionalną białostocko-olsztyńską.
Śp. ks. abp Wojciech Ziemba obecny był pośród nas podczas wielu ważnych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny i innych. Wiele dla nas znaczył. Jego dobroć serca dodawała nam skrzydeł do kolejnych wzlotów. Decyzją ks. abp. Wojciecha Ziemby członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” uczestniczyli w pracach I Synodu Archidiecezji Warmińskiej w latach 2006 – 2012.
Odejście śp. ks. abp. Wojciecha Ziemby do Domu Ojca i zgoda z wolą Bożą nie wygasi w nas wspomnień, nie zatraci owoców bliskiej obecności pośród nas – wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Idąc dalej pozostajemy wdzięczni Panu Bogu za dar tej obecności, wdzięczni Zmarłemu Księdzu Arcybiskupowi za dzielenie się sobą z nami poprzez wszystkie lata prawdziwego dobra.
Niech Pan Bóg obdarzy Cię życiem wiecznym w niebie. Prosimy, wypraszaj nam łaski u Tronu Pana, potrzebne w dalszym budowaniu „Civitas Christiana”.

Ks. dr Dariusz Wojtecki                                                                                                        Zbigniew Połoniewicz
Asystent Krajowy                                                                                               Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego
Katolickiego Stowarzyszenia                                                                                               Białostocko-Olsztyńskiego
„Civitas Christiana”

Ks. kan. Romuald Zapadka
Asystent Kościelny
Oddziału Okręgowego
Białostocko-Olsztyńskiego