Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w Elblągu

Kolejne spotkanie z Duchem Świętym w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Elblągu rozpoczęło się od odśpiewania hymnu do Ducha Świętego.

Następnie nasz przewodnik duchowy, jednocześnie asystent kościelny Oddziału, ks. prof. Stefan Ewertowski poprowadził nas do znalezienia swojego dopełnienia poprzez napełnienie się Duchem Świętym. M.in. stwierdził, że „Duch Święty jest Panem i Ożywicielem, który prowadzi ku przyszłości nieoczekiwanej, niespodziewanej, niezasłużonej – jako czysty dar Boga, aż po ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Napełnieni Duchem Świętym modliliśmy się o szybką beatyfikację ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i omówiliśmy sprawy społeczne i bieżące dotyczące działań podjętych na terenie naszego Oddziału.