Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w ostródzkim Oddziale

Katechezę o biblijnych symbolach Ducha Świętego w ostródzkim Oddziale wygłosił ks. prał. Roman Wiśniowiecki, namawiając uczestników spotkania, aby nie tylko modlili się o dary  Ducha Świętego, ale byli otwarci na ich przyjmowanie.