Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie opłatkowe w olsztyńskim Oddziale

Spotkanie opłatkowe Oddziału olsztyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” otworzył przewodniczący Zarządu, Mateusz Rutynowski, zwracając uwagę na szczególnie smutny moment, w jakim to spotkanie się odbywa: zabójstwo Prezydenta Gdańska, ś. p. Pawła Adamowicza. W modlitwie powierzono Bogu Zmarłego oraz osieroconą jego rodzinę.

Następnie ks. kan. Romuald Zapadka, asystent kościelny Oddziału Okręgowego, przybliżył w dłuższym wystąpieniu hasło roku duszpasterskiego 2018-2019: „W mocy Ducha Bożego”, zwracając uwagę na misję Stowarzyszenia w obecnym czasie, po czym pobłogosławił opłatki, którymi uczestnicy spotkania dzielili się, składając sobie życzenia.

Przy akompaniamencie gitary śpiewano znane i mniej znane kolędy i pastorałki, na ich tle podkreślano bogactwo polskiej kultury, dzielono się refleksjami związanymi z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Były wspomnienia, a świątecznie zastawiony stół uzupełniał klimat spotkania.