Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie opłatkowe w szczycieńskim oddziale

W radości z Narodzenia Pańskiego, Oddział w Szczytnie spotkał się, aby wspólnie świętować, dzielić się opłatkiem i kolędować.

Zebranych powitała przewodnicząca Zarządu Oddziału Marianna Kesler, złożyła życzenia noworoczne oraz przekazała życzenia od władz Stowarzyszenia. Przybyli modlili się również za chorych, zwłaszcza członków Oddziału. Po dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, na którym królowały potrawy wigilijne – pierogi, śledzie itp.  Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu zespołu MAZURY składającego się z członków Oddziału.