Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

W Suszu o Michale Lengowskim

Dnia 25.10.2017 r. Oddział w Suszu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował spotkanie na pt. Życie i twórczość Michała Lengowskiego. Nasz gość Mateusz Rutynowski bardzo barwnie i ciekawie przedstawił wspaniałą postać patrioty walczącego o polskość Warmii. Ukazując życie i twórczość bohatera pokazał jego wolę i determinację w dążeniu do celu. Ta osoba jest dla nas wszystkich przykładem katolika i patrioty.

Michał Lengowski to poeta warmiński, działacz społeczny i patriotyczny, pierwszy prezes olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Patron Nagrody Regionalnej przyznawanej od 1967 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.