Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wakacje z kard. Stefanem Wyszyńskim

Okres wakacyjnego urlopu może stać się okazją do odwiedzenia miejsc pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem stanowiącym gotowy przewodnik po miejscach w Polsce, gdzie kultywowana jest nauka i pamięć o Prymasie Tysiąclecia.

https://ekai.pl/wakacje-z-kard-stefanem-wyszynskim/