Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warsztaty biblijne

Warsztaty zgromadziły ponad pięćdziesięciu uczniów wraz z katechetami, którzy pod okiem biblisty – ks. dr. Tomasza Niedźwieckiego, analizowali zawartość Księgi Psalmów. Biblista skupił się na technikach literackich i środkach stylistycznych znajdujących się w psałterzu. Każdą technikę czy środkiem podpierał przykładami, których odnajdywał w psalmach wraz z młodzieżą. Nie sposób oczywiście wyczerpać całości tematu, ponieważ zagadnienie jest zbyt obszerne. Warsztaty będą kontynuowane wczesną wiosną, kiedy tematem spotkania będą List do Galatów i List do Filipian.