Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warsztaty Biblijne OKWB – relacja z Olsztyna

W dniu 24.02.2020 r. w Olsztynie odbyły się warsztaty biblijne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w archidiecezji warmińskiej.
W warsztatach wzięło udział prawie osiemdziesięciu młodych ludzi zafascynowanych Pismem Świętym. Poprowadziła je biblistka dr hab. Aleksandra Nalewaj wykładowca Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Pani Nalewaj przybliżyła młodym zarówno treści z Księgi Liczb jak i z 1 Listu do Koryntian. Poruszone zostały wątki związane z pobytem Izraela na pustyni Synaj oraz ostatniego roku wędrówki, a także zajęcie ziemi po wschodniej stronie rzeki Jordan. Biblistka dotknęła takich zagadnień jak: namiot spotkania, arka przymierza, ślub Nazaretu i błogosławieństwo kapłańskie, bunty i odstępstwa ludu, popiół z czerwonej krowy.

Pani Nalewaj przedstawiła strukturę i główne idee listu do Koryntian: podziały we wspólnocie chrześcijan; kazirodztwo i postawa wiernych wobec publicznego zgorszenia; rozstrzyganie sporów przed pogańskimi sądami; rozpusta: cudzołóstwo, homoseksualizm, bałwochwalstwo; małżeństwo i bezżenność; spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim; porządek w czasie zgromadzeń liturgicznych; charyzmaty; zmartwychwstanie
i życie wieczne.

Młodzi ludzie z zaciekawieniem wsłuchiwali się w przekazywane treści i zadawali pytania.