Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warsztaty biblijne za nami!

Kolejne warsztaty biblijne odbyły się 5 marca w Olsztynie. Organizatorem spotkania był Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, który organizuje po raz dwudziesty drugi Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Warsztaty zorganizowane w Olsztynie poprowadził ks. dr Tomasz Niedźwiecki, biblista. Jako temat został wybrany List do Galatów, który jest, obok Księgi Psalmów i Listu do Filipian, częścią zakresu merytorycznego tegorocznego Konkursu. Młodzież wraz z katechetami przez prawie dwie godziny analizowali tekst Listu Pawłowego. Na warsztaty przybyło prawie trzydziestu młodych ludzi oraz ich opiekunowie. Warsztaty są bezpośrednim przygotowaniem do etapu szkolnego Konkursu, który odbędzie się 13 marca w całej Polsce.