Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wiara, nadzieja, miłość – relacja po sympozjum

„Wiara, nadzieja, miłość – między teorią a praktyką” tak brzmiał tytuł sympozjum naukowego, które Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zorganizowało we współpracy z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sympozjum odbyło się w auli Wydziału Teologii, na którą przybyli zaproszenie prelegenci, goście, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oraz społeczność akademicka.

Sympozjum wpisywało się w upamiętnienie wybitnej postaci jaką jest papież emeryt Benedykt XVI, który jako papież poświęcił swojej refleksji teologicznej cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość, publikując encykliki „Deus caritas est (o miłości chrześcijańskiej) i „Spe salvi (o nadziei chrześcijańskiej). Dopełnieniem tej refleksji była encyklika papieża Franciszka „Lumen fidei (o wierze), który sam podkreślił, że podwaliny encyklice o wierze dał jego poprzednik.

Sympozjum rozpoczął Zbigniew Połoniewicz, dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, dziękując wszystkim za przybycie oraz zachęcając do owocnego udziału. Poprowadził także część wykładową sympozjum.

Pierwszy prelegent, ks. dr Krystian Wilczyński z Gdańska, wygłosił przedłożenie o wierze „Nauczanie o osobach Boskich a praktyka chrztu w okresie przednicejskim, na podstawie wybranych pism wczesnochrześcijańskich”. Odwołując się do nauczania Ojców Kościoła pokazywał jak formułowały się pierwsze wyznania wiary oraz jak ważne były to formuły.

Następnie swoje wystąpienie o nadziei przedstawił ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW, który próbował bronić tej cnoty przed jej zapomnieniem. Nadzieja jest ważną cnotą, która zawiera się w wierze jako ufność i to nadzieja uczy ufności. Ksiądz profesor mówił, że nadzieja staje u progu życia moralnego, zaś bez niej nie można żyć – tak głęboko została zakorzeniona w życiu.

Część wykładową zakończył ks. dr Karol Sokołowski z Ełku, który omawiał cnotę miłości. Prelegent przekazał słuchaczom, iż cechą miłości Boga jest jej nadmiar. Miłość Boga ma wymiar praktyczny, jest tak silna, że utożsamia się z Bogiem. Zachęcał za papieżem Franciszkiem, aby miłość chrześcijańska nie miała charakteru sentymentalizmu, lecz wymiar praktyczny. Wskazywał, aby kochać na wzór Jezusa – najpierw być, potem działać.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjnym, w którym oprócz prelegentów wzięli udział ks. dr Dariusz Wojtecki z Białegostoku oraz ks. mgr Piotr Kaczmarczyk z Olsztyna. Panel poprowadził dr Michał Kosche reprezentujący Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Panel postawił wiele pytań o rolę i posłannictwo katolików świeckich we współczesnej Polsce, na które próbowali odpowiedź zaproszeni uczestnicy dyskusji. Pozostawił także wiele znaków zapytania, na które odpowiedzi będziemy szukać podczas przyszłych edycji sympozjum.

DSC_0005 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0035  DSC_0044 DSC_0053 DSC_0055