Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Warmiński Dzień Papieski w Nidzicy

W nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” odbyło się spotkanie w ramach obchodów Dnia Papieskiego (11.10.2016 r.). Prelekcję poprowadziło małżeństwo, ona rodowita Pomorzanka, on spadkobierca rycerskiego herbu z Podlasia. Warmię wybrali na swoją małą ojczyznę na całe życie. Pielęgnują jej historię i tradycje kultury, nauczyli się nawet gwary warmińskiej. Stworzyli „Hubertówkę” jako odpowiedź na wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II do apostolstwa świeckich w czasie wizyty w Olsztynie 5-6.06.1991 roku. „…potrzeba wielorakiej inicjatywy”, „…kształtowanie nowego stylu życia…” , „popieranie autentycznej kultury…”, ”zachowanie wielkiego skarbca pięknej przyrody warmińskiej…” – słowa papieża stały się zatem dla Państwa Kostka drogowskazem jak prowadzić dom, wychowywać dzieci i kultywować tradycje przodków. Dokonania państwa Kostków zostały docenione. W 1994 roku otrzymali od papieża medale Pro Ecclesia et Pontifice. Mają też w dorobku przyznawany przez kapitułę Gali Produktów Lokalnych certyfikat za widowisko obrzędowe, związane z naszym regionem. Ale cenią sobie także słowa uznania od licznych wycieczek, które odwiedzają „Hubertówkę”, a jest ich po kilka w ciągu tygodnia.

dsc_0147 dsc_0149 dsc_0150 dsc_0157 dsc_0167