Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życzenia

hugo_van_der_goes_002-nativity

Boże Dziecię, które narodziło się w betlejemskim żłobie, jest obiecanym Mesjaszem. Dzięki narodzeniu Jezusa Chrystusa Bóg uobecnił wielką miłość, którą ma do człowieka i obdarzył ziemię pokojem.

Na czas radosnego świętowania Narodzenia Pana Jezusa i na cały 2017 rok życzymy nieustannego udzielania się łaski naszego Zbawiciela, abyśmy jak Apostołowie mogli oznajmić: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa (J 1, 41).

Niech tajemnica Bożego Narodzenia co dzień oświeca serca światłem miłości narodzonego Syna Bożego.

W imieniu członków Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
w Olsztynie

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego 
w Olsztynie

Zbigniew Połoniewicz

 

Narodzenie Pańskie, A.D. 2016