Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Opłatek w Elblągu

13 stycznia br. w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu odbyło się, jak co roku, tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które licznie przybyli członkowie naszego Oddziału wraz z księdzem asystentem seniorem Stanisławem Gułą i aktualnym asystentem ks. dr. hab. Stefanem Ewertowskim. Jednak najważniejszym gościem tego spotkania był Biskup Elbląski dr Jacek Jezierski.

Przybyłych przywitała przewodnicząca Oddziału Elżbieta Boniecka. Następnie spotkanie to poprowadzili ks. Stefan Ewertowski i ks. bp Jacek Jezierski. Było dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i smaczny postny posiłek. Wszyscy obecni chwalili bardzo dobrą atmosferę tego spotkania, bo było dostojnie i  radośnie, mimo późnej pory trudno było to spotkanie zakończyć. Na zakończenie zaśpiewano kolejną kolędę i zrobiono wspólne zdjęcie. I tak do spotkania za rok.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC