Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracyjne spotkanie w Reszlu

19 lutego br. w Reszlu odbyło się spotkanie nt. Co to jest „Civitas Christiana”? Wśród przybyłych na spotkanie informujące o Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” byli dziekan dekanatu Reszel i proboszcz reszelskiej parafii, ks. Krzysztof Bumbul, oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, pan Artur Galicki. To właśnie dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury mogliśmy zagościć w murach tej instytucji.
Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego w Olsztynie Zbigniew Połoniewicz odpowiadał na zasadnicze pytania dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia. Pierwszym pytaniem, na które odpowiedział, było: co to jest civitas christiana? Od znaczenia tych łacińskich słów, poprzez historię Stowarzyszenia, prezentacja doszła do zadań statutowych oraz działalności „Civitas Christiana”. Pomocą w przedstawieniu Stowarzyszenia posłużyły filmy promocyjne oraz prezentacja Grupy INCO.
Należy wspomnieć o zainteresowaniu przybyłych tematem oraz o planach na przyszłość, a w tym roku zaplanowane jest już kolejne wydarzenie – Festiwal Piosenki Religijnej (14 maja br.) w Reszlu.

3 4 5 7 8 10

fot. Mateusz Kaczmarczyk