Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Patriotyzm XXI wieku

Dnia 26 lutego br. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu odbyło się spotkanie z Tomaszem Stężałą, który przedstawił temat pt. „Patriotyzm XXI wieku”.
Tomasz Stężała – nauczyciel biologii i języka angielskiego w liceum i gimnazjum, a z zamiłowania historyk, autor kilku książek z okresu II wojny światowej, wnuk (ze strony matki) generała Bolesława Marii Nieczui-Ostrowskiego, oficera AK skazanego po wojnie na śmierć. Generał przebywał 10 lat w celi śmierci, ale dzięki głębokiej wierze i modlitwie uratował się i żył ponad 100 lat.
Autor wykładu na początku powiedział, że to właśnie dziadek wpoił mu, że hasła BÓG HONOR OJCZYZNA to słowa, którymi należy się kierować w swoim życiu. Powiedział też, że pomimo definicji patriotyzmu znanej z Wikipedii, każdy może to pojęcie rozumieć inaczej.
Przeprowadził też ankietę wśród młodzieży w gimnazjum i liceum. Niestety, tak jak się było można spodziewać po tym jak w ostatnich latach prowadzona jest edukacja historyczna i patriotyczna młodzieży w szkołach, wyniki tych ankiet były smutne. Większość młodzieży odczuwa bardzo mały związek z Ojczyzną. Gorsze wyniki były w gimnazjum, a pocieszające jest to, że w liceum te wyniki były już dużo korzystniejsze – może ma na to wpływ większa dojrzałość licealistów.
Spotkanie było bardzo ciekawe. Po wykładzie była bardzo gorąca dyskusja i podziękowania, że rozmawiamy na ten temat i prośba o więcej podobnych zagadnień.

20160226_181016 20160226_181025