Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XV Wojewódzki Konkurs Literacki

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XV Wojewódzki Konkurs Literacki

DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY

Jubileuszowa, XX edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przypada w ro-ku szczególnym, gdy obchodzimy STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Nic więc dziwnego, że hasło, pod jakim te Dni przebiegają, brzmi: RODZINA – DOM – OJCZYZNA. Naszym konkursem literackim, który tytułujemy: DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY, chcemy niejako ukonkretnić to, co kryje się w powyższym haśle.

To DOM RODZINNY i kultywowane w nim wartości pozwoliły nam przetrwać okres rozbiorów i niewoli, zachować język, zwyczaje, tożsamość na-rodową. DOM uchronił nasz Naród przed germanizacją i rusyfikacją. Gdyby nie on, gdyby nie pielęgnowane w nim marzenie o wolnej Polsce, być może odzyskanie niepodległości, a potem budowanie Niepodległej nie byłoby w ogóle możliwe. Dom rodzinny był więc zawsze ostoją polskości i małą Ojczyzną. Nawet ci, którym przyszło żyć na emigracji, sercem pozostawali w rodzinnym, ojczystym domu. Pisali o tym nasi poeci („Kochasz ty dom, rodzinny dom?”, „Ojcowski dom to istny raj”) i pisarze, dokumentowały to liczne pamiętniki…

DOM to coś o wiele więcej niż mieszkanie – nieważne, czy własnościowe, spółdzielcze, czy willa… Mieszkanie można kupić, sprzedać, wynająć, zamienić na większe lub mniejsze. Można nawet, gdy ma się na to środki, mieć więcej mieszkań, choć niekoniecznie trzeba w nich mieszkać; wystarczy, że można na ich wynajmowaniu zarobić. A cóż powiedzieć o tych, którzy przez całe lata mieszkają na stancji?

Przy dzisiejszym stylu życia, przenoszeniu się z miejsca na miejsce za pracą, za lepszym standardem życia, przy migracjach i emigracjach, przy dzisiejszej niepewności, co będzie jutro, gdzie nas los rzuci – tak naprawdę człowiek może czuć się wykorzeniony, w pewien sposób bezdomny, mając nawet najlepiej wyposażone mieszkanie.

Ale są też inne domy: dom dziecka, dom dziennego pobytu, dom spokojnej starości, dom seniora, dom książki, dom kultury, dom mody, dom pracy twórczej… Być może dlatego je tak nazwano, byśmy czuli się w nich jak u siebie. Jak w domu.

DOM zawsze był symbolem czegoś własnego i trwałego, do czego nie miał dostępu żaden złodziej czy intruz. Za domem zawsze się tęskniło, do domu chętnie się wracało. W zaciszu domu rodzinnego człowiek zawsze czuł się najlepiej. Bo DOM to po prostu nasze miejsce na świecie. DOM to nie tylko przysłowiowe „czte-ry ściany”, ale też klimat trwałej, kochającej się rodziny. DOM to miejsce, w któ-rym zamieszkujący członkowie rodziny dzielą wspólne radości i troski i wspólnie je rozwiązują.

W domu mieszkały często całe pokolenia. Dom to także OJCOWIZNA, którą dostawało się w spadku po przodkach. Dom to swego rodzaju świętość, której się broniło… Choć zawsze bardzo gościnny, jednak był swego rodzaju twierdzą – obrońcą wartości, które dla rodziny go zamieszkującej były bezcenne.

Dziś czasy się zmieniły. Odwiedzając, jako już dorośli, swoich rodziców czy dziadków, możemy tam się niestety czuć obco, bo to już bardzo często nie ten dom, w którym się urodziliśmy, w którym przeżyliśmy własne dzieciństwo, w którym znaliśmy wszystkie kąty. Z takim nowym „domem” niestety niewiele nas łączy.

Nic też dziwnego, że wielu współczesnych ludzi dość słabo odczuwa pojęcie OJCZYZNY. Ona coraz mniej kojarzy im się z domem, z czymś bardzo osobistym, własnym. A będąc  „obywatelami świata” bardzo często czują się w pewnym sensie bezdomni, jak „ludzie znikąd”. Nie mają oni na tym świecie nic trwałego, żyją nie w DOMU, ale w swego rodzaju „HOTELU”, który jutro lub pojutrze zamienią na inny. Żyją „w tym kraju”, który – gdy im się przestanie podobać – zamienią na lepszy.

Przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach tegorocznych, jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny warto siebie samego zapytać, CZYM DLA MNIE JEST DOM RODZINNY I CZYM JEST OJCZYZNA. I JAKĄ STANOWIĄ DLA MNIE WARTOŚĆ.

***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej czy ośrodka kultury), ewentualnie adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2018 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

  1. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn

tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: andrzej.taborski@interia.pl

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2018 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.