Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XX. Dni Skupienia w Gietrzwałdzie

Za nami Wielkopostne Dni Skupienia Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Już po raz dwudziesty członkowie i sympatycy warmińsko-mazurskiego „Civitas Christiana” przeżywali swoje skupienie w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreślała obecność członków Oddziału Okręgowego w Białymstoku, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli do Gietrzwałdu.

Dni Skupienia poprowadził wybitny bioetyk i moralista o. prof. dr hab. Marian Machinek MSF z Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Podczas konferencji zwrócił on uwagę na obiecanego nam przez Chrystusa Ducha Świętego. Przedstawił Ducha Świętego w dziesięciu punktach jako: Duch Jezusa, Duch Dawca nowej świadomości, Duch Prawdy, Duch Nauczyciel, Duch Dokonawca, Duch modlitwy, Duch Dawca odwagi do głoszenia Ewangelii, Duch Inspirator, Duch Przewodnik, Duch Pocieszyciel. Przez pryzmat tych określeń można zrozumieć jak ważny jest dla chrześcijanina Duch Święty. Można powiedzieć, za rekolekcjonistą, że Duch Święty jest jak nierozpakowany prezent – po chrzcie zapominamy o Nim, a gdy się na Niego otworzymy, działa w wierzącym ze swoją mocą. Duch Święty pracuje w ochrzczonym, by mieć charakter Jezusa.

Po konferencjach uczestnicy odprawili drogę krzyżową na błoniach gietrzwałdzkich. Choć pogoda była zupełnie inna niż dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, to ofiara każdej osoby była wielka – w błocie, lecz z gorącymi sercami.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia Dni Skupienia była adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed żywym Panem Jezusem ukrytym pod postacią chleba każdy mógł być sam na sam, „marnować czas dla Boga”. W tym czasie można było też skorzystać z sakramentu spowiedzi.

Dzień zakończył się apelem maryjnym, w czasie którego modliliśmy się za siebie oraz Polskę.

Niedziela rozpoczęła się od wprowadzenia do liturgii niedzielnej, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się czym charakteryzuje się IV Niedziela Wielkiego Postu oraz zapoznali się z czytaniami mszalnymi tej niedzieli, co pomaga głębiej przeżyć liturgię. Następnie członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli we Mszy świętej w gietrzwałdzkiej bazylice, w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Po Mszy świętej, przy kawie i ciastku, nastąpiło podsumowanie i zakończenie wspólnych białostocko-olsztyńskich Dni Skupienia. Na zakończenie uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed kapliczką objawień.