Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny w Olsztynie

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Inauguracja XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Oddziału Okręgowego Katolickiego Civitas Christiana w Olsztynie. W tym roku będą się one odbywać pod hasłem: „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

Uroczystość otworzyła Wicemarszałek Województwa Jolanta Piotrowska, oprócz Samorządu Województwa patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli także Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Metropolita Warmiński.

Po oficjalnym rozpoczęciu mieliśmy okazję dokonać próby odpowiedzi na pytanie: Czy w XXI wieku można żyć szczęśliwie w trwałym związku? – wykład prowadziła dr Barbara Smolińska. Natomiast małżeństwo Małgorzata i Janusz Modrzejewscy dali receptę jak być silną rodziną.

Wydarzenie zostało uświetnione występami młodych artystów z Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

W Dni te tradycyjnie włącza się nasze Stowarzyszenie zarówno na poziomie Oddziału Okręgowego, jak i Oddziałów. Organizujemy warsztaty, spotkania, wystawy, konkursy.

Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są znaczącym i obejmującym teren całego województwa przedsięwzięciem na rzecz promocji rodziny, zauważane są daleko poza naszym regionem, także za granicą, a u nas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, integrują społeczność województwa i społeczności lokalnych, co w naszym regionie – i nie tylko – ma bardzo ważne znaczenie. Dni Rodziny są świadectwem, że rodzina stanowi fundament społeczeństwa, który należy budować i o który należy dbać.