Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina” to hasło XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ich uroczysta inauguracja odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.00. Głównymi organizatorami są – jak co roku – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada ds. Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim oraz Oddziałem Okręgowym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Metropolita Warmiński Ks. Arcybiskup dr Józef Górzyński. W ramach Dni odbywać się będą na terenie województwa m.in. liczne konferencje, spotkania, koncerty, festyny, imprezy sportowe, Msze św. w intencji małżeństw i rodzin, konkursy – w tym konkursy wojewódzkie: literacki pod tytułem „Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina” oraz plastyczny i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie”.  Regulaminy zamieszczamy na naszej stronie internetowej oraz w 42 numerze „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zachęcamy do włączenia się w tę największą prorodzinną inicjatywę wojewódzką oraz nadsyłanie relacji z podjętych inicjatyw. Formularz zamieszczamy  poniżej. Tegoroczna edycja Dni zakończy się 14 czerwca w Janowcu Kościelnym. Uroczyste podsumowanie Dni odbędzie się w Olsztynie 25 października br., a połączone będzie z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom obu wojewódzkich konkursów.

 

Formularz do zgłaszania podjętych inicjatyw do pobrania – Relacja z W-M Dni Rodziny 2019-1