Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Zapaliłem Wam pochodnię…” – Spotkanie w Elblągu

28.02.2020 r. w elbląskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie poświęcone nauce Prymasa Stefana Wyszyńskiego, które poprowadził Andrzej Taborski. Prelegent głównie pochylił się nad modlitwą Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – tekst, który został napisany przez kardynała  Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego internowania w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy pod wpływem powieści Potopu autorstwa Sienkiewicza.

Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 r.  na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych jak dopowiedział prowadzący Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II Kazimierz Waza w dniu 1 kwietnia 1656 r.