Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Żołnierz Niezłomny Kościoła

W nidzickim Oddziale członkowie obejrzeli film Jolanty Hajdasz pt. „Dowody prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka”, kontynuacja filmu „Zapomniane męczeństwo”.

Arcybiskup Antoni Baraniak to jeden z najbardziej zasłużonych, a w stosunku do zasług najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, którego przez analogię do losów tysięcy prześladowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce możemy nazywać Żołnierzem Niezłomnym Kościoła. Był sekretarzem prymasa kard. Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję metropolity poznańskiego w latach 1957-1977.

Największym dowodem Jego męstwa i niezłomności jest jednak Jego postawa podczas bezlitosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-1955.
Dlaczego Go aresztowano, jak Go torturowano, co komuniści chcieli przez to osiągnąć i dlaczego tak niewiele o tym wiemy – o tym jest ten film.

W tej niezwykłej atmosferze, w którą wprowadził członków film, rozgorzała dyskusja, która była znakomitym uzupełnieniem indywidualnych doświadczeń.