Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Żołnierze Wyklęci”

Olsztyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował 11 kwietnia spotkanie z p. Michałem Ostapiukiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie  poświęcone jednemu z Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych), ppor. Henrykowi Wieliczko ps. „Lufa”.

Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Oddziału, p. Aneta Kowalska-Siedlecka witając prelegenta i uczestników spotkania, po czym zaproponowała odmówienie modlitwy o rychłą beatyfikację Patrona naszego Stowarzyszenia, Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Po  modlitwie wszyscy mieli okazję obejrzeć film z zasobów filmoteki IPN poświęcony ppor. Henrykowi Wieliczko ps. „Lufa”, a potem prelegent przedstawił jego sylwetkę i drogę bojową.

Urodzony w 1922 r. w Wilnie, żołnierz V Wileńskiej Brygady AK, od 1943 r. walczący najpierw z hitlerowskimi Niemcami, a potem z sowietami (schwytany przez nich i wcielony do LWP, zdezerterował, a potem walczył jako partyzant związany z podziemiem niepodległościowym. Związany z mjr Henrykiem Szendzielorzem  „Łupaszką”. Dowodził licznymi akcjami bojowymi także przeciw Służbie Bezpieczeństwa oraz rozbrajaniem posterunków milicji obywatelskiej czy to na Białostocczyźnie, na Warmii i Mazurach (w tym m.in. w Świętajnie, Rozogach, Lipowcu, Rucianem-Nidzie, Miłomłynie) i na Pomorzu. Zadenuncjowany przez agenta UB, aresztowany w czerwcu 1948 r, na stacji kolejowej w Siedlcach, ranny w próbie ucieczki, osadzony na zamku w Lublinie. Tam, po ciężkim śledztwie, został rozstrzelany w marcu 1949 r.

W wielowątkowej dyskusji zastanawiano się nad motywami, jakimi kierowali się Żołnierze Wyklęci, walcząc przez wiele lat po wojnie z narzuconym Polsce ustrojem. Odnoszono się także do metod, jakimi służba bezpieczeństwa posługiwała się wiele lat później, m.in. w czasie stanu wojennego, kiedy zupełnie niewinnych ludzi internowano i próbowano ich na różne sposoby zastraszyć oraz pozyskać dla swoich celów.