Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życiodajna moc Eucharystii

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Nidzicy zaprasza na spotkanie poświęcone życiodajnej mocy jaka płynie z Eucharystii.

Jak świadomie przeżyć Eucharystię? Po co chodzić na Mszę świętą? Co tak naprawdę dokonuje się w tym czasie?

Ks. Andrzej Midura wyjaśni duchowe znaczenie gestów, słów, symboli tajemnicy Eucharystycznej. Podpowie pewne rozwiązania, dzięki którym będzie można się do niej świadomie przygotować, a przez to owocnie przeżyć.

Spotkanie odbędzie się 10.09.2019 r. Mszą św. o godz. 17.00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

przy ul. M. Konopnickiej 15

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.