Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życzenia wielkanocne

Jak matka powodowana naturalną miłością do dziecka, spieszy, by je nakarmić własnym mlekiem i krwią, tak Chrystus poi swoją krwią tych, których odrodził.

Katecheza chrzcielna świętego Jana Chryzostoma

 

Śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa otworzyła dla nas drogę do nieba, gdyż Chrystus odkupił nas swoją drogocenną Krwią. Jednak bez krzyża, nie byłoby zmartwychwstania, które dopełnia dzieło zbawcze Mesjasza.

W doroczną Uroczystość Paschalną życzymy, by zdrój łask wypływający z Krzyża Zbawiciela był umocnieniem wiary, nadziei i miłości ochrzczonych w Jego imię.
Życzymy ponadto codziennego krzepienia się Ciałem i Krwią Chrystusa – owocami Paschy Pana.

W radości Zmartwychwstania Pańskiego życzy wspólnota Oddziału Okręgowego w Olsztynie

 

Zbigniew Połoniewicz

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego

w Olsztynie