Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

37. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski

W 37. rocznicę śmierci członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz mieszkańcy Olsztyna uczcili pamięć Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak, emerytowany rektor Wyższego Seminarium Duchownego „HOSIANUM” w Olsztynie.

W swoim słowie ksiądz prałat określił Prymasa Tysiąclecia mianem Mojżesza narodu, który przeprowadził Polaków przez najcięższe czasy stalinowskiego terroru. Na życie kardynała Wyszyńskiego należy spojrzeć w dwóch aspektach – jako obrońcy wiary i Kościoła oraz wielkiego patriotę, który nawet za granicą nie mówił źle o Polsce, bo kochał swoją Ojczyznę.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie w domu parafialnym, na którym prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski dzielił się świadectwem swojego życia i obecności w nim Prymasa Wyszyńskiego. Profesor wspominał przełomowe momenty w życiu Księdza Kardynała, m. in. list biskupów polskich do biskupów niemieckich, protesty robotnicze czy uwięzienie. Wielu zebranych również wspominało spotkania z Prymasem Tysiąclecia.

Stefan kardynał Wyszyński jest patronem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Każdego 28-go dnia miesiąca modlimy się o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego. Najbliższa Msza Święta 28 czerwca o godzinie 18.00 w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie.