Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w Elblągu

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu spotkali się 23 lutego br. na kolejnym spotkaniu poświęconemu odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego.

Wprowadzenie i temat „Duch Święty w życiu Jezusa Chrystusa” oraz ABC Katolickiej Nauki Społecznej przedstawił ks. prof. Stefan Ewertowski, asystent elbląskiego Oddziału. Po przedstawieniu tematów nastąpiła żywa dyskusja, z której wynikało zadowolenie zebranych z poruszenia właśnie tematów związanych z Duchem Świętym, gdyż bardzo potrzebne jest przybliżenie trzeciej Osoby Boskiej wierzącym. Spotkanie zakończono modlitwą o szybką beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.