Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Osobie Ducha Świętego w życiu Kościoła w Nidzicy

Spotkanie formacyjne dotyczące Osoby Ducha Świętego w życiu Kościoła odbyło się w Oddziale w Nidzicy. Spotkanie poprowadził ks. Paweł Mórawski, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wojciecha w Nidzicy.

Prelegent, na przykładzie Księgi Nowego Testamentu – Dziejów Apostolskich – ukazał członkom życie i rozwój Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty działał w Kościele nie tylko u jego apostolskich początków – zaznaczył ks. Paweł. Duch Święty jest „duszą” Kościoła zwrócił uwagę prelegent. Jego dziełem jest nieustanne uświęcanie uczniów Jezusa Chrystusa we wszystkich, także w naszych, czasach.

Duch Święty działa w sakramentach. Podczas chrztu oczyszcza człowieka z grzechu. Podczas bierzmowania oświeca umysł i umacnia wolę, by człowiek dawał świadectwo wiary w Ewangelię. W sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W Eucharystii przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa. W namaszczeniu chorych daje umocnienie do znoszenia cierpienia, a niekiedy przywraca zdrowie. W kapłaństwie daje moc, dzięki której przedłuża się zbawcza misja Chrystusa. W małżeństwie uświęca małżonków, aby złączeni w miłości byli znakiem jedności Chrystusa i Kościoła i aby dali życie nowemu człowiekowi.

Gdyby nie Duch Święty, pewnie niewiele wiedzielibyśmy o Jezusie, o tym, że „Bóg wypełnił, co był przyrzekł ojcom naszym”. Apostołowie być może po jakimś czasie wróciliby do zajęć, jakie wykonywali nim spotkali Jezusa, a my nie mielibyśmy dostępu do wydarzeń zbawczych. Bóg jednak doskonale zaplanował i przeprowadził swoje pełne miłości do ludzi zamiary. W Jezusie rozpoczął, a w Duchu Świętym dopełnił dzieła naszego zbawienia.