Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Młodzież zgłębia wiedzę tajemną o sektach

Kryzys rodziny i dotychczasowych autorytetów prowadzi do niezaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, takich jak miłość, bezpieczeństwo, szacunek, wsparcie, akceptacja. Powoduje to, że poszukują ich w innych wspólnotach, do których w większości zaliczają się sekty.

Sekty są problemem interdyscyplinarnym bowiem obejmują wiele dziedzin życia człowieka  i wiele etapów jego rozwoju. Uczestnictwo w sekcie to nie tylko sprawa osoby, która została uwikłana czy zmanipulowana wskutek oddziaływań werbowników jakiejś grupy, ale to także problem rodziny, szkoły do której taka osoba uczęszcza, to problem bliskich, można powiedzieć całego społeczeństwa i państwa, które przez destrukcyjną działalność sekty traci pełnowartościowego obywatela na korzyść zmodyfikowanego i zmienionego członka kultu destrukcyjnego często pozbawionego samodzielnego myślenia.

Dlatego też nauczyciele z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Olsztynie uwzględnili w swojej pracy niebezpieczeństwo wpływu sekty na uczniów, jednocześnie starając się nawiązać kontakt z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Olsztynie, aby razem podjąć działania profilaktyczne. Wspólnie opracowany program, możemy wdrażać dzięki wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Podczas jego realizacji uczniowie przy wsparciu dr Joanny Frankowiak zdobędą wiedzę nie tylko o destrukcyjnej działalności sekt, ale i umiejętności pozwalające im uniknąć kontaktu z sektami.