Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O nowej ewangelizacji w elbląskim Oddziale

Członkowie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu w dniu 2 marca br. spotkali się z ks. dr. Grzegorzem Puchalskim, dyrektorem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Pojęcie to wprowadził papież Jan Paweł II. W diecezji elbląskiej taki Zespół został powołany dekretem Księdza Biskupa Elbląskiego w celu rozeznania sytuacji pastoralnej oraz wypracowania nowych form działań duszpasterskich dekretem na podstawie kanonu 394 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Działalność Zespołu Nowej Ewangelizacji skierowana jest przede wszystkim:

– do ludzi ochrzczonych niepraktykujących,

– ludzi prostych o pobożności ignoranckiej,

– chrześcijan wykształconych,

– chrześcijan ukrywających swoją wiarę ze względu na obawy,

– ludzi zobojętniałych.

Ks. dr G. Puchalski wyraził opinię, że potrzeba zapału całego Kościoła, aby ta Nowa Ewangelizacja była skuteczna i  poinformował o projektach, które są teraz realizowane.