Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

ma zaszczyt zaprosić

na

PODSUMOWANIE XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,

26 października 2018 roku, godz. 1000

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

 

10.00-10.10

10.10-10.15

 Program Uroczystości:

Występ artystyczny

Otwarcie konferencji i przywitanie gości

10.15-10.30

10.30-10.40

10.40-11.10

11.10-11.20

11.20-11.45

Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki

Metropolita Warmiński – Ks. Abp. Józef Górzyński

Wręczenie statuetki za zorganizowanie Uroczystego Zakończenia XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin

Podsumowanie samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu wspaniałych” oraz nagrodzenie laureatów

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin

Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu – Jolanta Dakowska

Występ artystyczny

Podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Andrzej Taborski – Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11.45-12.15 Poczęstunek
12.15-12.45 Podsumowanie XV wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „RODZINA I DOM FUNDAMENTEM OJCZYZNY” oraz nagrodzenie laureatów

Teresa Antczak – koordynator konkursu

12.45-13.15 Podsumowanie XV wojewódzkiego konkursu literackiego „DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY” oraz nagrodzenie laureatów

Andrzej Taborski – koordynator konkursu

13.15-13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji