Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Lista laureatów turnieju Cashflow 2018

18.10.2018r.  siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu słała się na kilka godzin królestwem gry planszowej „Cashflow”.  Gra ta ma na celu wprowadzić młodych ludzi w świat finansów i biznesu, ukazać jakimi zasadami on się rządzi, a także nauczyć ich zarządzać aktywami. Uczestnik gry porusza się po planszy, na której może natknąć się na wydarzenia odzwierciedlające to, co dzieje się na realnym rynku finansów, nieruchomości, walut, pracy a także w życiu prywatnym. Gracz zarządza swoim kapitałem w taki sposób, żeby jak najszybciej osiągnąć niezależność finansową tzn. dąży do uzyskania przychodów, które będą wyższe od kosztów utrzymania i spłat wszelkich zobowiązań. Gra ta jest alternatywną do książkowej formy kształcenia tzw. inteligencji finansowej.

Gracze z 14 gimnazjów, jak i 12 szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali najpierw wykładu Bartosza Bonieckiego pt. Dlaczego katolik może być bogaty i jak to osiągnąć? Potem przyszedł czas na rozgrywki, które budziły w wielu dużo emocji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za przybycie i postawę fair play w trakcie rozgrywek.

Gratulujemy również serdecznie zwycięzcom, których listę i zdjęcia z przyjemnością prezentujemy:

Wyniki turnieju Cashflow 2018

 

Finałowe piątki Kategoria – Gim/SP:

1. Mateusz Gągalski – SP Nr 25

2. Barnicka Maja – Gimnazjum Nr 8

3. Korbela Dagmara – SP NR 25

4. Czkuj Małgorzata – Gimnazjum Nr 8

5. Puzio Kacper – SP Nr 25

 

Kategoria – Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Piotr Garbaczewski – Zespół Szkół Mechanicznych

2. Paweł Podlaski – Zespół Szkół Mechanicznych

3. Ksawery Synek – Zespół Szkół Mechanicznych

4. Angelika Przybysz – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

5. Mateusz Marak – Zespół Szkół Mechanicznych

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom !!!