Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XVI Wojewódzki Konkurs Literacki

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XVI Wojewódzki Konkurs Literacki

„Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego odbywa się w ramach
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które przebiegają pod hasłem:
„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że jednym z warunków spokojnego, bezpiecznego i szczęśliwego życia zarówno pojedynczych osób, jak i życia społecznego, są dobre relacje międzyludzkie. Tym bardziej odnosi się to do życia małżeńskiego i rodzinnego, gdzie wspólna codzienność stwarzać może liczne okazje do nieporozumień czy wręcz konfliktów.

Trudno zaprzeczyć, że jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym gwarantem szczęścia rodzinnego jest kochające się małżeństwo, stojące u fundamentów rodziny. Jak silny i trwały będzie związek małżeński, tak silna i trwała będzie rodzina. Miłość, dobre relacje między małżonkami, umiejętność dialogu, wzajemny szacunek okazywany sobie przez małżonków to pierwszy warunek dobrych relacji między nimi a dziećmi, ale też między małżonkami i teściami oraz dziadkami i wnukami.

Wydaje się, że jednym ze źródeł kryzysu współczesnej rodziny jest kryzys małżeństwa. Wprawdzie ludzie młodzi, marząc o miłości, chcieliby, by była ona trwała. Jednak przykłady małżeństw nieudanych, często kończących się rozwodem, powtórne związki małżeńskie, matki czy ojcowie samotnie wychowujący dzieci mogą budzić obawę przed wypowiedzeniem przysięgi małżeńskiej. Te i inne przyczyny sprawiają, że część osób decyduje się na wspólne życie bez ślubu – czasem „tylko na próbę”.

Małżeństwo to nie tylko „urzędowy papierek” na wspólne życie. To coś o wiele więcej, bo jest to świadome podjęcie odpowiedzialności za kochaną osobę, jak też o potomstwo, które będzie owocem związku. A w przypadku małżeństwa sakramentalnego to także szczególne oparcie swoich relacji rodzinnych na Bogu, który jest Miłością.

Czy może być szczęśliwa rodzina, w której nikt nie ma pewności, a przynajmniej nadziei, że się nie rozpadnie? Na nieudanych związkach między rodzicami najbardziej cierpią dzieci. Złe doświadczenie wyniesione z dzieciństwa zostanie w nich na całe życie. Powszechnie też wiadomo, że pierwszą i najlepszą szkołą relacji międzyludzkich  jest rodzina. „Słowa uczą, przykłady pociągają” – mówi maksyma, której autorem jest Tytus Liwiusz (59 rok p.n.e. – 17 n.e.). Przykład kochających się małżonków to dla ich dzieci coś o wiele więcej niż słowa. Klimat miłości, w jakim wzrastają i bezpieczeństwo, oparte na słowie danym sobie wzajemnie przez rodziców w przysiędze małżeńskiej, to najlepsze wyposażenie, jakie można dać pokoleniu wchodzącemu później w dorosłe życie.

Społeczeństwu potrzebne są trwałe, silne moralnie i materialnie rodziny oparte na fundamentach trwałych małżeństw. Nic więc dziwnego, że nasza Konstytucja głosi w Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłaszany przez nas konkurs to okazja do osobistej refleksji na ten temat. To także okazja do podzielenia się z innymi własnym – często wieloletnim – doświadczeniem w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych, do zadania sobie pytania: co to jest miłość, jak też – w przypadku młodzieży – do wyrażenia marzeń na temat swojej przyszłości, gdy przyjdzie jej podejmować odpowiedzialną decyzję o wyborze drogi życiowej. Takie świadectwa wiary w miłość oraz w moc małżeńskiej przysięgi są bezcenne.

***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej czy ośrodka kultury), ewentualnie adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2019 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

  1. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn

tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: andrzej.taborski@interia.pl

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2019 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Regulamin do pobrania – regulamin XVI konkursu literackiego…