Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

List do Rzymian na warsztat

Po raz drugi w ramach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbyły się warsztaty biblijne w Olsztynie. Tematyką warsztatów był List do Rzymian, a wiedzą na temat tej księgi Nowego Testamentu dzieliła się pani dr hab. Aleksandra Nalewaj, biblistka z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warsztaty zgromadziły liczna grupę młodzieży z katecheta. Odbyły się one w Centrum Świętego Jakuba przy parafii konkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie. Przy okazji składamy podziękowanie ks. prał. Andrzejowi Lesińskiemu, proboszczowi parafii oraz opiekunowi miejsca ks. Michałowi Piotrowskiemu. Pierwszy etap Konkursu – etap szkolny już 13 marca.