Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak żyć owocami Ducha Świętego

Kętrzyński Oddział zorganizował spotkanie z ks. kan. Romualdem Zapadką, asystentem kościelnym Oddziału Okręgowego w Olsztynie.

Swoją obecnością zaszczycili ks. kan. Andrzej Orłowski proboszcz parafii p.w. Św. Jacka w Kętrzynie, o. Aleksander Jacyniak SJ (superior) oraz Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie Zbigniew Połoniewicz.

Prelegent podjął temat owoców Ducha Świętego. Owoce są to wszystkie doskonałości, które kształtuje w nas ten Święty Ekspert i tylko poprzez współpracę z Nim możemy je osiągnąć i doskonalić zauważył ks. Romuald. Prelegent zaprosił uczestników na intensywną lekcję u Ducha Świętego, przynoszącą efekty w życiu na co dzień i od święta. Rozważania ks. asystenta stanowiły również doskonałą pomoc jak osiągnąć radość życia.

Módlmy się o to, by być ludźmi autentycznej miłości i radości i aby te owoce Ducha Świętego stale zagościły w naszych sercach.