Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Prezentujemy pierwszą prelegentkę warsztatów – Iwona Czarcińska

I nadeszła długo wyczekiwana chwila! Czas przedstawić pierwszą prelegentkę I edycji warsztatów!

Iwona Czarcińska


Opowie o codziennym życiu Prymasa, osadzonym w zawiłych losach Polski tamtych czasów. W tę bogatą narrację wplecie liczne, szerzej nieznane anegdoty z życia kardynała Wyszyńskiego. Dzięki tym spotkaniom postać niezłomnego Ojca Narodu stanie się przystępniejsza i porywająca, również dla tych uczestników, którzy nie pamiętają samego Kardynała, ani okresu komunizmu.

 

Dowiesz się:

  • Jak wyglądał typowy dzień Prymasa?
  • Jaka była jego kapłańska osobowość, tożsamość?
  • Jak Prymas radził sobie w sytuacjach, gdy władze go torpedowały?
  • Dowiesz się czy byli tacy, na których Prymas w życiu się zawiódł i unikał kontaktu?
  • Jak otwarcie na człowieka przejawiało się w jego kontaktach z władzami?

Poznaj lepiej naszą prelegentkę: członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Prymasa Wyszyńskiego, Dyrektor Wydawnictwa Soli Deo, które wydało min.: „Zapiski więzienne”- cenny dokument trzyletniego odosobnienia Prymasa. Pani Iwona to przede wszystkim świadek, który znał i miał okazję pracować z tym Wielkim Człowiekiem.

Nie występuje w Polsce inicjatywa związana z Prymasem, której pani Iwona by nie wsparła swoją osobą!