Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu – spotkanie w Elblągu

22 listopada w elbląskim Oddziale Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie, sympatycy oddziału wraz z Asystentem ks. dr Stefanem Ewertowskim oraz ks. dr Stanisławem Gułą.
Spotkanie pt.:”Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu” poprowadził ks. dr Krzysztof Bielawny, który między innymi powiedział:
…”że podczas objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie Matka Boża przekazała Polakom trzy zadania w drodze do odzyskania niepodległości:
1. droga do niepodległości powinna być drogą pokojową;
2. droga do niepodległości powinna biec poprzez modlitwę;
3. największym wrogiem do odzyskania przez Polaków niepodległości jest – grzech…”

Kapłan podkreślił także, że Matka Boża podczas objawień mówiła po polsku, co było dla Polaków bardzo istotne ponieważ w ówczesnym czasie nie można było mówić po polsku. Zaznaczył również, że po objawieniach nastąpił nagły wzrost bractw różańcowych oraz liczny ruch grup pielgrzymkowych.