Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Asystencja Ducha Świętego w naszym życiu

W miniony czwartek gościem wspólnoty „Civitas Christiana” w Ełku był ks. Karol Krukowski, dyrektor Domu Pielgrzyma – Domu Formacyjno-Rekolekcyjnego Lidzbark Warmiński. Ks. Karol Krukowski w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych mówił o asystencji Ducha Świętego w życiu człowieka.

Aby powstał owoc, musi być wpierw nasienie. Nie można wypełniać swoich obowiązków bez asystencji Ducha Świętego. To samo dotyczy dążenia do świętości. Mówiąc o świętych prelegent przypomniał powiedzenie, że każdy święty ma swoją przeszłość – każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Jeżeli otworzymy się na Ducha Świętego – obdaruje nas wieloma, nieraz szalonymi pomysłami w pozytywnym znaczeniu. Należy zachować wierność Duchowi  Świętemu, wówczas Duch Święty działa przez nas, potrzeba tylko naszej wiary. Ważne przesłanie ks. Karola Krukowskiego – nieść sobą błogosławieństwo, nieść miłość. Prelegent podzielił się niezwykłymi świadectwami ze swojego kapłańskiego życia, zaś obecnych na spotkaniu zachęcał do codziennej modlitwy o asystencję Ducha Świętego.

Ożywiona dyskusja po wystąpieniu ks. Krukowskiego świadczyła o potrzebie odkrywania Osoby i owoców Ducha Świętego i stałego pogłębiania naszej wiary. Głębokie poruszenie słuchających wywołały świadectwa o działaniu Ducha Świętego w życiu konkretnego człowieka, gdy zwraca się on z wiarą o Jego asystencję.