Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Bogu niech będą dzięki za ten rok!

W nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podsumowaliśmy i zakończyliśmy rok formacyjny. Z tej okazji świętowaliśmy wspólnie to wydarzenie w gronie członków i sympatyków Oddziału.
Podsumowanie roku rozpoczęliśmy od modlitwy, podczas której dziękowaliśmy Bogu za miniony rok oraz polecaliśmy Mu rozpoczynający się czas przerwy wakacyjnej. Następnie odbył się uroczysty posiłek, podczas którego kontynuowaliśmy wspólnotowe świętowanie.
Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali z nami przez ten rok, jak również tym, którzy wspierali nas swoją modlitwą. Za cały rok Bogu niech będą dzięki!