Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

W Elblągu o roli dziadków – o generale Bolesławie Nieczui-Ostrowskim

W dniu 2 czerwca br. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu odbyło się spotkanie z okazji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny z wiodącym tematem „Rola Dziadka w rodzinie”.

Bohaterem naszego spotkania był dziadek naszego członka Pawła Nieczui-Ostrowskiego. Mowa tu o generale Bolesławie Nieczui-Ostrowskim, który był wielkim patriotą i bohaterem Armii Krajowej oraz człowiekiem wielkiej wiary, a przede wszystkim apostołem przesłania św. Faustyny. Umarł mając prawie 101 lat, a każdy dzień przeżywał zgodnie z zawołaniem Bóg-Honor-Ojczyzna. Choć działał w konspiracji, to zapamiętaliśmy go głównie jako głosiciela miłosierdzia Bożego. Generał to Honorowy Obywatel naszego miasta. Rada Miejska w Elblągu ogłosiła, że rok 2017 jest rokiem generała Bolesława Nieczui-Ostrowskiego. Z informacji uzyskanych od wnuków dowiedzieliśmy się, że był dziadkiem bardzo zajętym, bowiem do końca swoich dni interesował się i pomagał swoim żołnierzom. Był autorem kilku książek o miłosierdziu Bożym i o losach wojennych i konspiracji. Wpoił swoich dzieciom i wnukom, że życie z zawołaniem Bóg-Honor-Ojczyzna to właściwe życie. Bardzo bogate było życie – jak wspominają – z dziadkiem generałem, w rodzinie wielopokoleniowej. Czasami trudne, ale ciekawe, które dało im mocny kręgosłup moralny i patriotyczny na całe życie.