Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dary Ducha Świętego – Dar Pobożności

27 września 2019 r. w elbląskim Oddziale odbyło się spotkanie formacyjne członków Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z ks. Asystentem Stefanem Ewertowskim. Tematem spotkania był jeden z darów Ducha Świętego – dar pobożności.

Podczas spotkania ks. Asystent mówił m.in. , że:

„Dar pobożności uzdalnia do wejścia w bliskość z Bogiem. Dzięki temu darowi możliwa jest miłość do Boga jako Ojca, Opatrzności i Stwórcy wszelkiego życia…”

a „…postawa pobożności skłania do czci, uznania zależności i wdzięczności wobec Boga. Buduje z Nim wspólnotę… ”