Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dni Skupienia – Różanystok

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Oddziałów Okręgowych w Białymstoku i Olsztynie 14 i 15 września odbyli coroczne Dni Skupienia w ramach stałej formacji. „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15,9) – to hasło tegorocznych rozważań. Miejscem medytacji prowadzonych przez ks. dr. Dariusza Wojteckiego, krajowego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas C hristiana”, było tym razem Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku prowadzone przez księży salezjanów. Pierwszego dnia, w klasztornej kaplicy, uczestnicy uklękli pod Krzyżem – Znakiem Zbawienia, aby w różańcowej modlitwie rozważać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa łącząc się z całą Polską w wielkiej akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem” jako wezwanie do nawrócenia i do wyznania wiary w Boga. Na indywidualną modlitwę udawano się do Bazyliki pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Matki Różanostockiej, zbudowanej na wzór kościoła jezuickiego w niedalekim Grodnie.

Był również czas na odwiedzenie Augustowa, na rejs Szlakiem Papieskim do Studzienicznej – do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła. W niedzielnej Eucharystii biorący udział w Dniach Skupienia uczestniczyli w bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Podczas Dni Skupienia uczestnicy przebywali na terenie klasztoru księży salezjanów (Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego – SDB).