Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak zrozumieć papieża Franciszka?

Jak zrozumieć papieża Franciszka?

Temu służyło spotkanie zorganizowane przez Oddział w Olsztynie. Ekspertem, który odkrywał cechy konstytutywne pontyfikatu papieża Franciszka był ks. dr Andrzej Kilanowski z Elbląga. Prelegent zwrócił uwagę na pochodzenie Ojca świętego, co wyróżnia go w europejskim świecie. Dodatkowo daje to także nowe spojrzenie na problemy starego kontynentu i całego świata. Papież Franciszek zdaje się być prorokiem obecnych czasów, który       w świecie pełnym fałszu i konsumpcjonizmu wychodzi do drugiego człowieka z prostotą, miłością i słowem Bożym.

Słowa prelegenta wywołały także dyskusję, dzięki której obecni mogli wymienić się poglądami na kanwie spotkania.