Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Przywracanie sprawiedliwości w perspektywie biblijnej.

O. Aleksander Jacyniak w kętrzyńskim Oddziale dokonał próby naświetlenia problematyki przywracania sprawiedliwości w perspektywie biblijnej z różnych punków widzenia. Jest to zagadnienie szerokie i wielowątkowe. Należy zauważyć, że choć współczesny świat i jego problemy wydają się być odmienne od tych zapisanych na kartach Pisma Świętego, w ostatecznym rozrachunku ludzkość stale trapią te same problemy i wyzwania natury moralnej. Dlatego trzeba zgodnie z Jego wskazaniami kształtować swój system wartości i na tej podstawie podejmować trafne decyzje, których skutki poznamy, kiedy staniemy przed Jego obliczem.