Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dzieliła się sobą jak chlebem – odeszła do Pana śp. Rita Kostka

Z żalem zawiadamiamy, iż 31 marca 2020 roku odeszła do Pana śp. Rita Kostka,

wieloletnia członkini Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie,
wiceprzewodnicząca Zarządu tego Oddziału.

 

Śp. Rita Kostka od 17 lat była członkinią Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  i przez cały okres członkostwa odznaczała się wyjątkowym zaangażowaniem. Ceniona za rzetelność, profesjonalizm, oddanie się działalności społecznej i kulturalnej, organizowała przedsięwzięcia skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, z rozmachem i wymową artystyczną, m.in. związane z Dniami Papieskimi oraz Warmińsko-Mazurskimi Dniami Rodziny.

Była wybitną katolicką działaczką społeczną i prawdziwą patriotką oddaną Bogu, Ojczyźnie i rodzinie.
Swój patriotyzm wyrażała przede wszystkim miłością do lokalnej Ojczyzny – Warmii, do polskich tradycji rodzinnych opartych na głębokiej wierze w Bożą Opatrzność, do warmińskich obyczajów pielęgnowanych w polskich rodzinach na Warmii.

Przez blisko 29 lat, razem ze swoim mężem Leonardem, śp. Rita Kostka prowadziła Ognisko Kultury Rodzinnej
św. Huberta, w tzw. „Hubertówce” w Kudypach – w miejscu zamieszkania, w rodzinnym domu warmińskim na terenie Gminy Gietrzwałd. Pracy tej przyświecało szczytne hasło: PATRIA – FAMILIA – ECCLESIA. Inicjatywa powstała w domu wielodzietnej Rodziny jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego, dziś św. Jana Pawła II do apostolstwa świeckich w czasie wizyty w Olsztynie w dniach 5 i 6 czerwca 1991 roku.

Wielokrotnie, jako wspólnota „Civitas Christiana”, gościliśmy w „Hubertówce” biorąc udział w przygotowanych przez Zmarłą Koleżankę programach historyczno-kulturalnych. Chętnie też w „Hubertówce” organizowaliśmy działania statutowo-organizacyjne. Miało to miejsce szczególnie w miesiącach wiosennych, gdy pogoda i rozkwit przyrody pozwalał jednocześnie na krótki wypoczynek. Gospodarze, zawsze radzi gościom, przyjmowali nas z właściwą im serdecznością i otwartością. „Hubertówkę” odwiedzali również członkowie władz Stowarzyszenia, a także Koleżanki i Koledzy z Oddziałów Okręgowych z całej Polski.

Śp. Rita Kostka, jako pedagog z wykształcenia, ale i z głębokiej patriotycznej potrzeby,  zaangażowała się
w upowszechnianie kultury rodzinnej i tradycji warmińskich, w dzieło chronienia tychże wartości od zapomnienia,
w dzieło przekazywania wartości chrześcijańskich i dziedzictwa narodowego. Wiele czyniła na rzecz zacieśniania więzi wspólnotowych. Rozsławiała imię Polski i swojej małej Ojczyzny – Warmii.

Za tę działalność Państwo Rita i Leonard Kostkowie zostali wyróżnieni przez św. Jana Pawła II Medalem
„Pro Ecclesia et Pontifice”. Także w roku 2003 śp. Rita Kostka została wyróżniona Nagrodą Regionalną im. Michała Lengowskiego, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Z woli Bożej śp. Rita Kostka odeszła do Domu Ojca po pracowitym życiu, wzorowo spełniwszy swe powinności względem Boga i własnej Rodziny, ale także jako niestrudzona pedagog wielu pokoleń Polaków, którzy nieustannie, od kilku dziesiątków lat, ze wszystkich stron Polski przybywali do Kudyp, do „Hubertówki”, na pokazowe lekcje historii Polski, historii Warmii i katolickich obyczajów w warmińskich rodzinach, które to pozwoliły im przetrwać najgorsze czasy zaborów, światowych wojen, czasy komunistyczne, pozwoliły je trwale zakorzenić, otaczać dbałością i troską po odzyskaniu przez Polskę wolności i suwerenności.

Koleżanka śp. Rita była jedną z najbardziej aktywnych członkiń naszego Stowarzyszenia, która na co dzień żyła życiem naszej organizacji i budowała jej autorytet.

 

Spoczywaj w Bogu!

 

Pocieszeni słowami wiary

i wdzięczni za Twoje piękne życie – dziękujemy

– wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,

zgromadzona w Oddziale Okręgowym w Olsztynie.