Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

PAMIĘTAMY O PRACOWNIKACH KOPALNI OGORZELEC

Msza święta w intencji pracowników Kopalni „Ogorzelec”

5 kwietnia 2020 r. o godz. 06.00 w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej oraz o godz. 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie zostaną odprawione Msze Św. w intencji pracowników Kopalni „Ogorzelec”.

Zapraszamy do duchowej łączności

Godz. 06.00 – https://youtu.be/YvGodPMgEfM

Godz. 11.00 – Radio dla Ciebie RDC oraz wp.pl